Testimonials

Manurewa Intermediate Testimonial
Kristin School Testimonial
Pigeon Mountain Testimonial
St Mark’s Testimonial
Holy Cross Testimonial
Opening of the COLA at Manurewa Intermediate